TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

1- Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu

 ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2- Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3- Ürünler sipariş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.

4- Ürün sevkiyat masrafı olan nakliye/kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

5- Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa 

teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

6- Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim

 edilmek zorundadır. 

7- Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak 

alıcıya bildirim yapmak zorundadır. Yazılı bildirimden sonra 14 gün içinde tahsil edilen toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 
 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

8- Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

9- Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit

 edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü

 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

10- SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya 

geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu

 ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

 değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme 

hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde 

kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal 

edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka

 tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra

 ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu

 tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

11- Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı

 mal/hizmeti kargo/nakliye şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

 ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle

 birlikte Fatura da iade edilmelidir.
 

CAYMA HAKKI:

12- ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, 

mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme

 ihtimali olan mallar, Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen malların, özel ebat ve özel kesim olarak hazırlanmış

 ve www.boltac.com.tr da yer alan ya da yer almamakla birlikte tamamen ALICI’nın özel isteği doğrultusunda hazırlanan mallar

 ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan 

ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi 

kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya 

tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri 

kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde 

iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir

KUSURLU ÜRÜN BAŞVURU VE İADESİ

13- ALICI kendisine teslim edilen ürünün kalite, ebat, ve genel nitelikleri bakımından SİTE’de SATICI tarafından beyan ve taahhüt edilen 

niteliklere uymadığını düşündüğü takdirde, 3 iş gününü geçirmemek şartıyla SATICI’ya yazılı olarak KUSURLU ÜRÜN başvurusu yapar. 

SATICI satılan ürünü yerinde veya ALICI’dan istenecek teknik resim veya numune üzerinden kontrol ederek ALICI’nın KUSURLU ÜRÜN 

başvurusunu yazılı olarak onaylar veya reddeder. SATICI tarafından malın iade alınması kabul edildiği takdirde, ALICI tüzel bir kişilik ise, 

iade işlemi yapılırken KUSURLU MAL’IN kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Faturası kurumlar adına düzenlenen KUSURLU ÜRÜN iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde yapılamayacaktır.

 
 

X
Sipariş Destek Hattı